فیلم/ تشویق ژاوی توسط هواداران پرسپولیس در آزادی فارس - 280 روز قبل نمایش جزئیات