فیلم/ تشویق ژاوی توسط هواداران پرسپولیس در آزادی فارس - 181 روز قبل نمایش جزئیات