فیلم/ تشویق ژاوی توسط هواداران پرسپولیس در آزادی فارس - 9 روز قبل نمایش جزئیات