فیلم/ تشویق ژاوی توسط هواداران پرسپولیس در آزادی فارس - 96 روز قبل نمایش جزئیات