ماکرون: ترکیه از حمله به سوریه حمایت کرد تابناک - 306 روز قبل نمایش جزئیات