ماکرون: ترکیه از حمله به سوریه حمایت کرد تابناک - 214 روز قبل نمایش جزئیات