ماکرون: ترکیه از حمله به سوریه حمایت کرد تابناک - 96 روز قبل نمایش جزئیات