ماکرون: ترکیه از حمله به سوریه حمایت کرد تابناک - 162 روز قبل نمایش جزئیات