ماکرون: ترکیه از حمله به سوریه حمایت کرد تابناک - 8 روز قبل نمایش جزئیات