رییس دفتر مقام معظم رهبری در بیمارستان بستری شد عصرایران - 8 روز قبل