(تصاویر) افتتاح پل گردشگری جدید در چین فرارو - 97 روز قبل