(تصاویر) افتتاح پل گردشگری جدید در چین فرارو - 281 روز قبل