(تصاویر) افتتاح پل گردشگری جدید در چین فرارو - 182 روز قبل