(تصاویر) افتتاح پل گردشگری جدید در چین فرارو - 10 روز قبل