تیلرسون با توییت اخراج شد مشرق - 377 روز قبل نمایش جزئیات