تیلرسون با توییت اخراج شد مشرق - 196 روز قبل نمایش جزئیات