تیلرسون با توییت اخراج شد مشرق - 272 روز قبل نمایش جزئیات