تیلرسون با توییت اخراج شد مشرق - 96 روز قبل نمایش جزئیات