22 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند ورزش سه - 8 روز قبل نمایش جزئیات