پیکر 7 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ترکیه منتقل شد تابناک - 378 روز قبل نمایش جزئیات