پیکر 7 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ترکیه منتقل شد تابناک - 197 روز قبل نمایش جزئیات