(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک فرارو - 197 روز قبل نمایش جزئیات