(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک فرارو - 273 روز قبل نمایش جزئیات