(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک فرارو - 100 روز قبل نمایش جزئیات