(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک فرارو - 7 روز قبل نمایش جزئیات