(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک فرارو - 378 روز قبل نمایش جزئیات