اجساد سرنشینان هواپیمای ترک قابل شناسایی است تابناک - 405 روز قبل نمایش جزئیات