اجساد سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای قابل شناسایی است تابناک - 461 روز قبل نمایش جزئیات