دختر سرمایه‌دار ترک، سرنشین هواپیمای سقوط کرده تابناک - 405 روز قبل نمایش جزئیات