دختر سرمایه‌دار ترک، سرنشین هواپیمای سقوط کرده تابناک - 461 روز قبل نمایش جزئیات