پنجمین دبل فصل علیپور، آسیایی شد تابناک - 6 روز قبل نمایش جزئیات