پنجمین کلین‌شیت آسیایی بیرانوند با پرسپولیس ورزش سه - 245 روز قبل نمایش جزئیات