پنجمین کلین‌شیت آسیایی بیرانوند با پرسپولیس ورزش سه - 341 روز قبل نمایش جزئیات