پنجمین کلین‌شیت آسیایی بیرانوند با پرسپولیس ورزش سه - 6 روز قبل نمایش جزئیات