تحت تاثیر ورزشگاه قرار گرفتیم/ بردیف: با خط حمله‌ای که پرسپولیس دارد، نمی‌شود! ورزش سه - 341 روز قبل نمایش جزئیات