یک کشته در سقوط سنگ در جاده فشم تابناک - 103 روز قبل