(عکس) کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد فرارو - 342 روز قبل