اهوازی‌ها هنگام گرد و غبار در منزل بمانند تابناک - 6 روز قبل