اهوازی‌ها هنگام گرد و غبار در منزل بمانند تابناک - 183 روز قبل