اهوازی‌ها هنگام گرد و غبار در منزل بمانند تابناک - 103 روز قبل