اهوازی‌ها هنگام گرد و غبار در منزل بمانند تابناک - 245 روز قبل