اهوازی‌ها هنگام گرد و غبار در منزل بمانند تابناک - 342 روز قبل