حضور خوش یمن طارمی در الغرافه ورزش سه - 284 روز قبل نمایش جزئیات