حضور خوش یمن طارمی در الغرافه ورزش سه - 98 روز قبل نمایش جزئیات