حضور خوش یمن طارمی در الغرافه ورزش سه - 8 روز قبل نمایش جزئیات