حضور خوش یمن طارمی در الغرافه ورزش سه - 190 روز قبل نمایش جزئیات