کلین شیت 45 دقیقه حسینی با چاشنی شانس (عکس) ورزش سه - 218 روز قبل نمایش جزئیات