عکس/ دیدار وزیر امور خارجه ایران و بلژیک مشرق - 496 روز قبل نمایش جزئیات