عکس/ دیدار وزیر امور خارجه ایران و بلژیک مشرق - 557 روز قبل نمایش جزئیات