عکس/ دیدار وزیر امور خارجه ایران و بلژیک مشرق - 339 روز قبل نمایش جزئیات