عکس/ دیدار وزیر امور خارجه ایران و بلژیک مشرق - 400 روز قبل نمایش جزئیات