عکس/ دیدار وزیر امور خارجه ایران و بلژیک مشرق - 219 روز قبل نمایش جزئیات