نشست ویژه نخبگان اقتصادی با وزیر کشور مهر - 100 روز قبل