نشست ویژه نخبگان اقتصادی با وزیر کشور مهر - 192 روز قبل