نشست ویژه نخبگان اقتصادی با وزیر کشور مهر - 286 روز قبل