نشست ویژه نخبگان اقتصادی با وزیر کشور مهر - 9 روز قبل