(تصاویر) بارش برف هزاران نفر را در آلپ گرفتار کرد فرارو - 100 روز قبل