(تصاویر) بارش برف هزاران نفر را در آلپ گرفتار کرد فرارو - 286 روز قبل