فیلم/ خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2 مشرق - 313 روز قبل