نمایشگاه پوتین در مسکو‎ (عکس) عصرایران - 222 روز قبل