تیلرسون: فعلا در برجام حضور داریم فارس - 132 روز قبل