تیلرسون: فعلا در برجام حضور داریم فارس - 38 روز قبل