تیلرسون: فعلا در برجام حضور داریم فارس - 313 روز قبل