تیلرسون: فعلا در برجام حضور داریم فارس - 222 روز قبل