واکنش شماره 10 استقلال به شایعه قهر خبر آنلاین - 370 روز قبل