واکنش شماره 10 استقلال به شایعه قهر خبر آنلاین - 293 روز قبل