واکنش شماره 10 استقلال به شایعه قهر خبر آنلاین - 7 روز قبل