واکنش شماره 10 استقلال به شایعه قهر خبر آنلاین - 80 روز قبل