(تصویر) سارق عروسک به دست دستگیر شد! فرارو - 372 روز قبل نمایش جزئیات