شهرهایی با تنها یک نفر جمعیت (عکس) عصرایران - 78 روز قبل
کاهش دما در برخی از شهرها تابناک - 78 روز قبل