شهرهایی با تنها یک نفر جمعیت (عکس) عصرایران - 344 روز قبل
کاهش دما در برخی از شهرها تابناک - 344 روز قبل