شهرهایی با تنها یک نفر جمعیت (عکس) عصرایران - 9 روز قبل
کاهش دما در برخی از شهرها تابناک - 9 روز قبل