بحران بلیت فروشی به تراکتورسازی رسید ورزش سه - 248 روز قبل