بحران بلیت فروشی به تراکتورسازی رسید ورزش سه - 348 روز قبل