بحران بلیت فروشی به تراکتورسازی رسید ورزش سه - 134 روز قبل