بحران بلیت فروشی به تراکتورسازی رسید ورزش سه - 8 روز قبل