تعیین پیش‌شرط از سوی بغداد برای مذاکره با مقامات اربیل فارس - 134 روز قبل