تعیین پیش‌شرط از سوی بغداد برای مذاکره با مقامات اربیل فارس - 60 روز قبل