ترکیب اس. خوزستان برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 8 روز قبل