مانور نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی (عکس) عصرایران - 61 روز قبل