مانور نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی (عکس) عصرایران - 249 روز قبل