یک زن معاون پرستاری وزیر بهداشت خواهد شد فارس - 349 روز قبل
انتصاب 3 زن در وزارت بهداشت عصرایران - 349 روز قبل
انتصاب 3 زن در وزارت بهداشت تابناک - 349 روز قبل