یک زن معاون پرستاری وزیر بهداشت خواهد شد فارس - 61 روز قبل
انتصاب 3 زن در وزارت بهداشت عصرایران - 61 روز قبل
انتصاب 3 زن در وزارت بهداشت تابناک - 61 روز قبل