یک زن معاون پرستاری وزیر بهداشت خواهد شد فارس - 9 روز قبل