قاتل ستایش در ملأ عام اعدام نمی‌شود فرارو - 9 روز قبل