قاتل ستایش در ملأ عام اعدام نمی‌شود فرارو - 349 روز قبل