قاتل ستایش در ملأ عام اعدام نمی‌شود فرارو - 61 روز قبل