قاتل ستایش در ملأ عام اعدام نمی‌شود فرارو - 135 روز قبل