شهرهای پاریس و لس آنجلس میزبان المپیک شدند تابناک - 495 روز قبل