شهرهای پاریس و لس آنجلس میزبان المپیک شدند تابناک - 280 روز قبل