شهرهای پاریس و لس آنجلس میزبان المپیک شدند تابناک - 398 روز قبل