شهرهای پاریس و لس آنجلس میزبان المپیک شدند تابناک - 337 روز قبل