عکس|ارادت رئیس جدید مجمع تشخیص به رهبر انقلاب خبر آنلاین - 255 روز قبل نمایش جزئیات