عکس|ارادت رئیس جدید مجمع تشخیص به رهبر انقلاب خبر آنلاین - 129 روز قبل نمایش جزئیات