(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا" فرارو - 9 روز قبل نمایش جزئیات