دیدار اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با مقام معظم رهبری (عکس) عصرایران - 256 روز قبل نمایش جزئیات