اپل آیفون X و محصولات به روز شده خود را معرفی کرد ایلنا - 125 روز قبل نمایش جزئیات