خسارت 50 میلیارد تومانی سیل در گلستان فرارو - 71 روز قبل