خسارت 50 میلیارد تومانی سیل در گلستان فرارو - 161 روز قبل