خسارت 50 میلیارد تومانی سیل در گلستان فرارو - 10 روز قبل