خسارت 50 میلیارد تومانی سیل در گلستان فرارو - 288 روز قبل