سالم ماندن کیک میوه‌ای بعد از 106 سال+تصاویر فارس - 343 روز قبل