خداحافظی بازیکن پرسپولیس از تیم سابقش+عکس فارس - 424 روز قبل نمایش جزئیات