خداحافظی بازیکن پرسپولیس از تیم سابقش+عکس فارس - 581 روز قبل نمایش جزئیات