خداحافظی بازیکن پرسپولیس از تیم سابقش+عکس فارس - 483 روز قبل نمایش جزئیات