خداحافظی بازیکن پرسپولیس از تیم سابقش+عکس فارس - 366 روز قبل نمایش جزئیات