لحظه اصابت "موشک‌هاى سپاه" به مراکز داعش (تصاویر) ایلنا - 64 روز قبل نمایش جزئیات