کی‌روش: آتش‌سوزی در پرتغال یک تراژدی بزرگ بود فارس - 212 روز قبل