کی‌روش: آتش‌سوزی در پرتغال یک تراژدی بزرگ بود فارس - 341 روز قبل