بغلانی بازی با تراکتورسازی را از دست داد ورزش سه - 20 روز قبل