بغلانی بازی با تراکتورسازی را از دست داد ورزش سه - 140 روز قبل