بغلانی بازی با تراکتورسازی را از دست داد ورزش سه - 6 روز قبل