گلهایم تقدیم به برزیلی‌ها، از آبادان تا ریو ورزش سه - 75 روز قبل