گلهایم تقدیم به برزیلی‌ها، از آبادان تا ریو ورزش سه - 356 روز قبل