بازگشت دلار به کانال 3 هزار و 900 تومانی فرارو - 141 روز قبل