(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 6 روز قبل