(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 140 روز قبل