(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 20 روز قبل