(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 44 روز قبل