(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 204 روز قبل