(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 299 روز قبل