(عکس) تجمع 15 نفره استقلالی‌ها مقابل وزارت ورزش فرارو - 299 روز قبل نمایش جزئیات