(عکس) تجمع 15 نفره استقلالی‌ها مقابل وزارت ورزش فرارو - 137 روز قبل نمایش جزئیات