(عکس) تجمع 15 نفره استقلالی‌ها مقابل وزارت ورزش فرارو - 353 روز قبل نمایش جزئیات