(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 205 روز قبل