(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 77 روز قبل